Діяльність ООВ

Орган з оцінки відповідності/сертифікації НВКП "Стандарт-Сервіс" (далі – ООВ) створено в березні 2003 року на базі науково-виробничого колективного підприємства "Стандарт-Сервіс" (далі – НВКП).

ООВ:

• акредитований Національним агентством з акредитації України (далі – НААУ) як орган з сертифікації

- продукції (атестат про акредитацію №1О095);

- систем управління якістю (атестат про акредитацію №8О031);

• призначений Мінекономрозвитку України органом з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів (номер призначення №UA.TR.008).

Проведення робіт з оцінки відповідності технічних засобів телекомунікацій і радіоелектронних засобів погоджено з Національною комісією з питань регулювання зв’язку України (далі – НКРЗ).

НВКП – підприємство з колективною формою власності, має Статут, що визначає його діяльність, статус юридичної особи, адміністративну та фінансову незалежність, самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банку, встановленого зразка печатку та бланки документів.

До складу НВКП входить також випробувальний центр (далі – ВЦ) “Стандарт-Сервіс”, який неодноразово підтверджував свою технічну компетентність і незалежність під час акредитації Держспоживстандартом України та НААУ (атестат акредитації №20317 на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019).

ООВ уживає усі необхідні заходи для забезпечення неупередженості в діях щодо проведення робіт з сертифікації та не надає послуги з сертифікації у випадку, якщо взаємовідносини становлять неприйнятну загрозу неупередженості. Керівником ООВ проголошено Декларацію щодо незалежності та неупередженості.

 

Документи: